01:07 ICT Chủ nhật, 05/04/2020

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Tên / Số / ký hiệu : 01/KH-TH
Về việc / trích yếu

Kế hoạch năm học 16-17

Ngày ban hành 03/10/2016
Loại văn bản
Người ký duyệt
Xem : 477 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH PHÚC LỘC           
                                            
Số: ..…/KH-TH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                           
Thuần Thiện, ngày 04 tháng 9 năm 2016
 
 
                                                  KẾ HOẠCH NĂM HỌC
                                                           2016 - 2017
 I. Căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ vào Chỉ thị 3031/CT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục;
- Thông báo số 178/TB-HU ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ban thường trực Huyện ủy Can Lộc về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;
          - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Phòng GD&ĐT Can lộc.
 
1.     Đặc điểm của địa phương:
  1.1. Mặt mạnh: Địa phương Phúc Lộc là địa phương có truyền thống hiếu học, Dân số 9.500 nhân khẩu trên 9 xóm. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, cần cù chăm chỉ, chăm lo cho con em ăn học. Địa phương chỉ đạo sát đúng về công tác giáo dục đào tạo, quan tâm, lo lắng chỉ đạo chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Từng bước quan tâm chăm lo đến cơ sở vật chất trường lớp. Học sinh một số em có ý thức vươn lên trong học tập.
  1.2. Mặt yếu: 
- Về CSVC: Địa phương còn nghèo nên việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Hiện tại bậc học Tiểu học, Mầm non trên đại bàn đều chưa đạt chuẩn mức 1.
- Về đội ngũ GV: Đội ngũ GV tuy lỷ lệ thì đảm bảo nhưng chưa đồng bộ với biên chế môn học và số lớp học. Có 4 GV lớn tuổi nhà trường khó khăn trong bố trí công việc (Thầy Võ Trọng Hòa, cô Phan Thị Quỳnh Hoa, Lê Thị Hạnh ốm đau thường xuyên, Cô Lê Thị Tùng có con ốm đau thường xuyên – Hằng năm thường xin nhà trường nghỉ dài ngày để chữa bệnh cho con).
- Về phụ huynh học sinh: Một số phụ huynh bố, mẹ đi làm ăn xa, con cái giao cho ông bà hoặc người thân chăm sóc nên thiếu đi sự quan chăm sóc của bố mẹ  về việc học tập của học sinh.
2.     Thực trạng của nhà trường:
  2.1. Qui mô trường lớp:
       Năm học 2016 -2017 trường có 25 lớp với tổng số HS là 684 em, trong đó có 16 em học sinh khuyết tật. HS các khối lớp như sau:
  Khối 1: : 5 lớp, 139 HS; Khối lớp 2: 6 lớp, 148 HS; Khối lớp 3: 5 lớp, 125 HS; Khối lớp 4: 5 lớp, 151 HS; Khối lớp 5: 4 lớp, 121 HS.
       + Tổ chức học 2 buổi/ngày cho 25/25 lớp.
       + Số lớp được học Tin học:  14 lớp với 397 học sinh.
       + Số lớp được học Tiếng anh: 14 lớp với 397 học sinh.
       + Tổ chức học bán trú cho HS khối 1,2 với 287 học sinh  và một số học sinh của các khối lớp khác.
            Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên:
          Đội ngũ CBGV: 44 đ/c. Trong đó nữ 39 đ/c.
         Đảng viên: 31 đ/c, chiếm tỉ lệ 70,8% tổng số CBGV.
         CBQL: 3; GV Văn hoá: 27; GV đặc thù: 8; nhân viên hành chính: 5; Tổng phụ trách Đội: 1.
Trình độ: Đại học: 28;      Cao đẳng: 10;    Trung cấp: 8.
       Tuy số lượng giáo viên đông nhưng lực lượng giáo viên nòng cốt ít nên khó khăn trong tham gia thi giáo viên giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi.
          Cơ sở vật chất thiết bị dạy học:
- Số phòng học 25 phòng trong đó có 10 phòng cao tầng, 15 phòng cấp 4;
- Phòng chức năng: Có đủ các phòng Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Thư viện, Thiết bị, phòng truyền thống, phòng y tế.  
     - Máy tính phục vụ cho học sinh học tập 16máy (trong đó sử dung tốt 12 máy), máy phục vụ công tác quản lí 3. Máy chiếu đa năng 3 (hỏng 1), máy in 3 (hỏng 1). Bộ đồ dùng tối thiểu phục vụ cho giảng dạy 26 bộ.
           Cơ sở vật chất xuống cấp: 14 phòng học cấp 4 được xây dựng từ năm 1980, các phòng chức năng đã xuống cấp. Sân chơi bãi tập chưa quy cũ. Khu bán trú cho học sinh lớp 1 còn đang mang tính chất tạm thời.
Thư viện đạt Tiên tiến nhưng còn phải đầu tư thêm nhiều đầu sách để phục vụ học sinh.
  2.3. Tình hình tài chính: Dự kiến năm học 2016-2017, nhà trường huy động khoảng 600.000.000 đ từ phụ huynh học sinh để tu sửa, nâng cấp và mua sắm CSVC, Thiết bị dạy học.
   3. Thành tích của nhà trường những năm qua: Năm học 2014-2015 trường đạt tập thể  lao động Tiên tiến. Học sinh giỏi  huyện 19 em, học sinh giỏi tỉnh 3 em.  Năm học 2015-2016 Trường được xếp thứ 7/24 trường trong toàn huyện, có 15 HSG huyện.
   4. Những cơ hội và nguy cơ thách thức:
   4.1) Cơ hội: Trường được bố trí đủ  số lượng cán bộ, giáo viên và nhân viên theo kế hoạch đã được duyệt. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, bám trường bám lớp, có trách nhiệm với công việc. Địa phương, phụ huynh quan tâm đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Học sinh chăm ngoan, hiếu học.
          Trường có nhiều thuận lợi trong bố trí chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục; số lượng CBGV, HS đông nên thuận lợi trong việc cử người tham gia các cuộc thi cấp huyện; Có phần thuận lợi trong huy động nguồn để xây dựng CSVC trường. Từ đó trường có cơ hội đạt được trường Tiên tiến cấp huyện.  
  4.2) Nguy cơ thách thức:
          - Công tác tổ chức bán trú cho học sinh gặp nhiều khó khăn – đặc biệt là khó khăn về nguồn nước. Hiện tại nguồn nước giếng đào chỉ để rửa, không ăn uống được. trong trường đã có 4 bể nước mưa nhưng mỗi bể chỉ m3. Nhà trường cùng với phụ huynh chuẩn bị khoan giếng ngầm nhưng trên địa phương trường đóng tỷ lệ giếng khoan có nguồn nước tốt là rất ít.
          - Hai dãy phòng học cấp 4 đã lâu năm, về mùa mưa thường hay bị dột; khi bình thường thì những phòng này thiếu ánh sáng và thiếu gió tự nhiên.
          - Giáo viên nòng cốt ít, có nhiều GV chuyên môn hạn chế, khó bố trí công việc.
          III/ Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện:
1.     Công tác dạy học và giáo dục học sinh
1.1.         Chỉ tiêu thực hiện:
        - Học sinh Hoàn thành kiến thức-kĩ năng, đạt năng lực, phẩm chất: trên 99,5%.
-   Hoàn thành chương trình Tiểu học: 100%.
-   Tỉ lệ lên lớp:                                     trên 99,5%.
-   Phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi:       98%, giữ vững tiêu chuẩn đạt mức 2
       -   Phấn đấu có từ 90-100% số học sinh dự thi đạt HSG Huyện; có 6 học sinh giỏi Tỉnh.
       -   Học sinh giỏi huyện về Tin học trẻ:  1 em
       -  Học sinh giỏi về Điền kinh thể thao: 6 em, phấn đấu có học sinh dự thi Tỉnh.
       -   HS hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học : 250 em.
       -   Học sinh xuất sắc về hoạt động Đội - Sao:  25 em.
          1.2, Nhiệm vụ, giải pháp cơ bản:
- Tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi học sinh phải có đủ bộ sách giáo khoa và vở bài tập. Giáo viên có đủ bộ sách  giáo khoa và tài liệu tham khảo. Mua bổ sung thiết bị dạy học để đảm bảo mỗi lớp học có đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu trong danh mục đồ dùng dạy học. Sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học.
- Trên cơ sở hướng dẫn chương trình dạy buổi 2 của cấp học vận dụng thực tế vào điều kiện của trường và địa phương xây dựng chương trình, thời khóa biểu phù hợp, tránh đơn điệu, nặng nề. Phân hóa đối tượng học sinh để củng cố chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các sân chơi, các hoạt động giáo dục, các câu lạc bộ như “Hội vui học tập”, “Rung chuông vàng”, “Theo dòng lịch sử” Thành lập các câu lạc bộ “Em yêu văn học”, “Em yêu toán”, “Em yêu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh”,....
- Tiếp tục thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học. Trong giờ lên lớp giáo viên phải chủ động, phối hợp linh hoạt các phương pháp, các hình thức dạy học; phát huy tính tích cực trong việc lĩnh hội kiến thức và rèn kĩ năng cho học sinh. Giáo viên cần nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kĩ năng của từng bài, tham khảo sách giáo viên và tài liệu tham khảo khác. Về soạn bài phải đổi mới cách soạn giáo án để mỗi giáo viên dạy theo nhóm đối tượng trong lớp mình phụ trách, vì sự tiến bộ của học sinh, không rập khuôn máy móc, giáo án cần ngắn gọn nhưng có đủ thông tin, có tư duy sâu.
- Coi trọng rèn các kĩ năng học tập cho học sinh trong quá trình dạy học, đặc biệt chú trọng kĩ năng viết đảm bảo tốc độ, đúng kĩ thuật, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình dạy tập viết, chính tả trong trường tiểu học.
- Thực hiện có hiệu quả chương trình CCG, triển khai hợp lý phương pháp bàn tay nặn bột, Dạy học môn Mĩ thuật theo Phương pháp của Đan Mạch.
- Đổi mới kết quả kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh: Thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh theo sự đổi mới trong hướng dẫn thực hiện thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.
- Hợp đồng thêm giáo viên dạy Tiếng Anh, để thực hiện tốt dạy cho HS lớp 3,4,5 và làm quen Tiếng Anh ở lớp 1,2.
- Thực hiện chương trình CGD và phương pháp bàn tay nặn bột.
- Phát hiện đối tượng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu, thành lập đối tuyển bồi dưỡng từ đầu năm học. Xây dựng quĩ khen thưởng, đặt mức thưởng cao để động viên khuyến khích các giáo viên và học sinh đạt thành cao trong kết quả các kì thi học sinh giỏi. Rà soát đối tượng học sinh yếu lập kế hoạch phụ đạo ngay từ đầu năm. Hằng tháng ra đề khảo sát học sinh giỏi, học sinh yếu để đánh giá kịp thời công tác phụ đạo và bồi dưỡng của giáo viên.
2.  Công tác bồi dưỡng đội ngũ, cán bộ giáo viên, nhân viên
2.1. Chỉ tiêu thực hiện:
* Đội ngũ:
       -   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:            5 đ/c
       -   GV giỏi cấp Huyện :                     5 đ/c
       -   LĐTT:                                          30 đ/c
       - GVG trường:                                  20 đ/c
       -   SKKN cấp Tỉnh:                          2 SK
       -   SKKN bậc 3, bậc 4 cấp Huyện:   7 SK (trừ các SK được bảo lưu).
       - Có 8 CBGV có bài viết, đưa tin trên Diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh (BGH, TTCM,… phải có bài), 100% CBGV truy cập thông tin trên Diễn đàn  Giáo dục Hà Tĩnh.
2.2.  Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản:
- Tham gia học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành có chất lượng.
-  Đặt đầy đủ các loại báo, tổ chức cho  giáo viên đọc báo.
- Tổ chức tốt các phương pháp dạy học mới: CCG, Bàn tay năm bột, Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch; Tích hợp các điểm tích cực về mô hình trường học mới trong thực hiện chương trình hiện hành, trang trí lớp học theo mô hình trường học mới.
- Tăng cường thăm lớp dự giờ góp ý tư vấn. Tổ chức chuyên đề thiết thực, phân theo nhóm đối tượng. Bồi dưỡng phương pháp dạy học, giúp giáo viên nắm vững chương trình cả cấp học.
-  Tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn sinh hoạt ít nhất mỗi tháng 2 lần. Đầu tháng triển khai nội dung kế hoạch, nội dung chuyên đề thiết thực. Cuối tháng triển khai nội dung đánh giá chuyên đề theo tinh thần mới. Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn đầy đủ.
-  Tổ chức cho giáo viên giải đề hàng tháng của Phòng hoặc Trường một cách nghiêm túc, có chất lượng. Chấm chữa bài cho giáo viên kịp thời.
-  Tăng cường thăm lớp dự giờ theo hướng đổi mới,  góp ý tư vấn kịp thời cho giáo viên.
- Tập trung cao cho công tác BD đội ngũ; Tổ chức thi GV giỏi cấp trường lựa chọn GV dự thi GV giỏi cấp huyện.
- Khuyến khích và giao nhiệm vụ cho giáo viên viết và giải bài cho các tạp chí, các diễn đàn.
- Đưa nội dung bồi dưỡng đội ngũ vào tiêu chí thi đua, khen thưởng.
- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên.
- Nâng cấp, xây dựng thư viện đạt chuẩn.
3.     Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và tuyển sinh:
            3.1. Chỉ tiêu thực hiện:
-  Tuyển sinh vào lớp 1: 128 em;  tỉ lệ 100%
-  Số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học:  tỉ lệ 95,5%
-  Hiệu quả đạo tạo: 95%
- Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức 2.
             3.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện:
- Phân công giáo viên điều tra đến tận từng gia đình. Tổng hợp nắm chắc số trẻ các độ tuổi. Xử lí số liệu chính xác kịp thời. Tăng cường phụ đạo học sinh yếu để hạn chế học sinh lưu ban, hạ tỉ lệ lưu ban xuống dưới 1%. Phối hợp với trường mầm non làm tốt công tác tuyển sinh.
- Tăng cường công tác phụ đạo, xóa học sinh yếu kém, giảm tối thiểu tỉ lệ học sinh lưu ban, nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học đúng độ tuổi.
- Tăng cường tham mưu với Phòng GD&ĐT và UBND huyện để bố trí đủ, đồng bộ về cơ cấu giáo viên.
- Tham mưu tích cực với địa phương để tăng cường CSVC trường lớp.
 4. Công tác giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ khó khăn:
  4.1, Chỉ tiêu: Huy động từ 14-16/16trẻ khuyết tật có khả năng đến trường học hòa nhập vào các lớp.
   4.2. Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản:
 - Dạy học trẻ khuyết tập thực hiện theo quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐTQui định giáo dục  hòa nhập cho trẻ tàn tật và khuyết tật. Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐ Qui định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là luật người khuyết tật, các văn bản qui phạm luật về giáo dục khuyết tật năm 2011. Tạo mọi điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn đều được đến trường học tập.
- Xây dựng quĩ tình thương để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn giúp các em vươn lên trong học tập.
- Quan tâm động viên khuyến khích khen thưởng những tiến bộ nhỏ nhất đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
- Giao nhiệm vụ cho từng giáo viên chủ nhiệm kèm cặp, giúp đỡ HS khuyết tật.
- Tạo điều kiện về vật chất, động viên tinh thần để trẻ khuyết tật học hòa nhập hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Chi trả kinh phí hợp lí cho GV dạy HS khuyết tật.
5. Công tác tổ chức các hoạt động ngoài giờ; giáo dục kĩ năng sống; giáo dục thể chất và hoạt động xã hội:
 5.1. Chỉ tiêu:
 - Tổ chức cho học 100% học sinh biết và hát được một số bài dân ca;
 - 100% học sinh biết chơi các trò chơi dân gian (tối thiểu 5 trò chơi);
-  90% trở lên học sinh biết giao tiếp lịc sự, ứng xử có văn hóa.
 Tỏ chức các hoạt động: “Câu lạc bộ Tri thức cho em”, Sáng tạo Nghệ thuật”, “Rung chuông vàng”, “Hoa nắng sân trường”; “Hội vui học tập”; “Theo dòng lịch sử”.
- Phấn đấu có 6 HS đạt giải cấp huyện các môn thi điền kinh thể thao;
- 100% học sinh được giáo dục thể chất thông qua môn học Thể dục và các hoạt động khác.
 5.2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:
- Thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục kĩ năng sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về quyền biển đảo, tiết kiệm năng lượng, phòng chống bạo lực học đường.
- Giáo dục cho các em biết giao tiếp lịch sử ứng xử có văn hóa. Biết nói lời xin lỗi khi làm phiền đến người khác, biết nói lời cảm ơn khi được người khác giúp đỡ mình. Biết cách phòng tránh các tai nạn, tệ nạn cho bản thân.
- Thực hiện nghiêm túc giờ thể dục chính khóa.
- Phát hiện bồi dưỡng kịp thời  những học sinh có năng khiếu về thể thao, điền kinh. Thành lập đội bóng đã mi ni. Thành lập  đội bóng của các lớp, tổ chức cho các em đá giao lưu ở hai điểm trường  nhân các ngày lễ.
- Ngoài giáo viên dạy thể dục bồi dưỡng phân công cho một số giáo viên có năng khiếu về thể thao bồi dưỡng một số môn.
- Giao Tổng phụ trách kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để tổ chức tốt các hoạt động NGLL theo chur đề, chủ điểm hang tháng.
6. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trường chuẩn Quốc gia:
 6.1. Chỉ tiêu thực hiện: Mức huy động 6 tỷ đồng:
        - Xây dãy nhà học cao tầng 12 phòng với số tiền khoảng 5,5 tỷ đồng
        - Xây dựng CSVC cho công tác tổ chức bán trú cho học sinh lớp 1,2.
       - Tiếp tục bổ sung sách, bàn ghế thư viện.
       - Mua bổ sung 10 máy tính phục vụ công tác dạy học tin học.
       - Tu sửa hệ thống điện chiếu sáng, quạt mát.
       - Về cảnh quan: Cải tạo, nâng cấp một số bồn hoa, cây cảnh, công trình vệ sinh.
       - Bổ sung đầy đủ đồ dùng dạy học để thực hiện tốt “Phương pháp bàn tay nặn bột”; trang trí các phòng học theo mô hình trường học mới VNEN.
6.2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:
-  Xây dựng kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia dựa trên 5 tiêu chí của Thông tư 59/TT-BGD.
- Cùng với địa phương tìm cách tiếp cận các dự án xây dựng trường cao tầng.
- Lập dự toán thu chi xin thu các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh theo thinh thần công văn liên tịch 1702 đã được Phòng, HĐND xã phê duyệt.
- Lập đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia
7. Công tác xã hội hóa giáo dục:
  7.1.  Chỉ tiêu: Đạt loại tốt
   7.2.  Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:
 -     Thành lập hội cha mẹ học sinh, cùng với hội cha mẹ học phối hợp trong việc giáo dục đạo đức, văn hóa.
-  Phối hợp 3 môi trường giáo dục. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của địa phương làm tốt công tác giáo dục Đội viên Sao Nhi đồng.
- Sử dụng tốt sổ liên lạc để làm cầu nối giáo dục học sinh giữa gia đình và giáo viên chủ nhiệm lớp.
- Huy động các nguồn lực xây dựng CSVC để đạt trường chuẩn
8. Công tác thi đua:
8.1. Đăng kí thi đua:
       -   Chi bộ trong sạch vững mạnh
       -   Tập thể LĐTT, trường Tiên tiến cấp Huyện
       -   Công Đoàn vững mạnh xuất sắc cấp Huyện
       -   Liên Đội Xuất sắc cấp Huyện
       -   Chi đoàn Xuất sắc
       -    Tổ lao động Xuất sắc: 2 tổ.
       -   Tập thể lớp Xuất sắc:  5 lớp.
       -   Tập thể lớp Tiên tiến:  10 lớp
       - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:           5 đ/c
       -   GV giỏi cấp Huyện :                   5 đ/c
       -   LĐTT:                                        30 đ/c
8.2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:
- Đầu năm học tổ chức cho cán bộ giáo viên nhân viên đăng kí các danh hiệu thi đua. Các tổ đăng kí danh hiệu thi đua.
- Xây dựng các tiêu chí thi đua lượng hóa thành điểm, mỗi kì đánh giá thi đua 1 lần.
-   Đánh giá thi đua chính xác công bằng khách quan, thực hiện theo 3 bước: Giáo viên tự đánh giá. Tổ chuyên môn đánh giá; Hội đồng Thi đua trường đánh giá.
-  Các lớp được đánh giá theo qui định của Đội gồm các tiêu chí: nề nếp, vệ sinh, trang phục, sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
9. Công tác quản lí, giám sát, kiểm tra nội bộ và kiểm định chất lượng:
9.1. Chỉ tiêu : Kiểm tra chuyên đề: 100% giáo viên
                     Kiểm tra toàn diện: 12 giáo viên tỉ lệ 34%
     Xây dựng hồ sơ kiểm định đạt loại khá.
9.2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.
- Đổi mới công tác quản lí từ Ban giám hiệu đến các tổ khối, lấy hiệu quả công tác, chất lượng giáo dục làm tiêu chí đánh giá hàng đầu.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban giám hiệu, phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên, thàng viên của hội đồng nhà trường.
- Thăm lớp dự giờ, kiểm tra giáo viên dưới nhiều hình thức: đột xuất định kì. Hàng tháng khảo sát học sinh yếu, khảo sát chất lượng các lớp ngoài các lần kiểm tra định kì. Khối lớp 1 học xong phần âm, phần vần, xong mỗi phần tổ chức khảo sát.
- Thành lập ban chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng, từng tổ nhóm làm công tác kiểm định.
- Xây dựng  các minh chứng làm hồ sơ kiểm định.
10. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua :
10.1. Chỉ tiêu:
- Phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” xếp loại tốt.  
- Các cuộc vận động xếp loại khá. Quyên góp trong cán bộ giáo viên, học sinh từ 6-8 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo.
10.2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:
-  Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các hành động và việc làm thiết thực. Vận động quyên góp trong cán bô giáo viên giúp học sinh nghèo, nhận giúp 1 hộ gia đình thoát nghèo.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Cuộc vận động “hai không” gắn với đạo đức nhân cách Nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, coi học sinh con,em của mình, biết trăn trở khi học sinh chưa ngoan chưa nắm được bài. Cấm các hành vi xúc phạm đến danh dự nhân phẩm học sinh, vi phạm pháp luật. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, sáng tao”
-  Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với những nội dung và chương trình cụ thể : Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, có công trình vệ sinh cho giáo viên, học sinh đạt chuẩn. Chú trọng hoạt đọng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua giao tiếp và các hành vi ứng xử, các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí tích cực, các hoạt động văn hóa thể thao, trò chơi dan gian, hát dân ca, hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.
- Tổ chức lế khai giảng năm học mới gọn nhẹ vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.
- Tổ chức “tuần làm quen” đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp các em thích nghi với môi trường học mới và cảm thấy vui thích khi đi học.
- Chú trọng công tác vệ sinh học đường, phối hợp với bảo hiểm xã hội tuyên truyền vận động học sinh thực hiện tốt luật bảo hiểm y tế.
- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn cho sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.
11. Công tác tổ chức bán trú
1. Chỉ tiêu:
- Huy động 100% học sinh lớp 1,2 tham gia bán trú (280 học sinh).
- Luôn đảm bảo VSATTP trong tổ chức ăn bán trú.
2. Giải pháp:
- Tăng cường công tác tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh.
- Xây dựng CSVC bán trú đảm bảo theo quy định.
- Hợp đồng đội ngũ nhân viên nhà bếp theo quy định, đảm bảo chất lượng.
- Tạo vườn rau bán trú để phục vụ rau sạch và tăng thêm phần cảnh quan môi trường.
 
IV/ Chương trình các hoạt động chính:
 
Nội dung các hoạt động chính TG thực hiện Người chịu trách nhiệm Điều chỉnh
Tháng 8      
Tập huấn CCG   BGH, GV dạy lớp 1  
Thực hiện tuần làm quen cho HS lớp 1 22/8-01/9 Đ/c Nguyệt, GVCN lớp 1  
Thực hiện luyện tập công tác Đội, lao động vệ sinh trường lớp. 25/8-01/9 Toàn thể CBGV,HS  
Trang trí VNEN Thường xuyên trong tuần GVCN, GV đặc thù  
Đại hội Chi bộ 24/8 Toàn thể Đảng viên  
Hội nghị CBGV 25/8 Toàn thể CBGV, nhân viên  
Hướng dẫn các chi đội làm và trang trí sổ Chi đội 31/8 TPT + GVCN và
Khối 3-4-5
 
XDCSVC: XD bán trú, sửa điện, quét vôi tường rào, gốc cây,…… Vào các ngày nghỉ  đ/c Hiệp, thợ điện, thợ nề...  
Tháng 9      
Chuẩn bị cho Khai giảng năm học mới 3,4/9 Toàn thể CBGV, nhân viên  
Khai giảng năm học mới 5/9 Toàn thể CBGV, nhân viên, HS  
Thực hiện chương trình tuần 1,2,3,4 6/9 BGH, GVCN  
Học tập Chỉ thị 3031/CT-BGD, KL số 178/KL-HU, KH của Sở, Phòng Chiều 7/9 Toàn thể CBGV, nhân viên  
XD quy chế thi đua, định mức khen thưởng 7/9 Toàn thể CBGV, nhân viên.  
 Duyệt KH năm học, Duyệt KH 2 buổi , Cập nhật dữ liệu phần mềm EQMS đầu năm… 7 /9 HT, PHT, GV Tin học  
Bắt đầu thực hiện 2b/ngày 13/9 BGH, GV, NV toàn trường  
Khảo sát CL, giao khoán CL đầu năm 22/9 BGH, GVCN  
       
NGLL: tổ chức “Đêm hội trăng rằm” 14/8 (AL) TPT, GVCN, HS  
Hoạt động thư viện: sửa soạn phòng, bổ sung sách, làm các tủ sách lưu động Theo TKB GVCN, CB thư viện, HS  
 Tổ chức chuyên để PP “Ra đề kiểm tra định kì” 15/9 PHT, GV  
 Tổng  điều tra phổ cập năm 2016 25/9 Toàn thể CBGV, nhân viên  
Hội nghị TBNV cấp Tiểu học, cụm CM liên trường       27/9 HT, PHT…  
Họp HT 29/9 HT  
XDCSVC: Xây lối đi vườn rau bán trú, sửa điện, mua bàn ghế,.. Vào các ngày nghỉ HT, PHT, Kế toán, đ/c Hiệp  
Tháng 10      
Thực hiện chương trình tuần 5,6,7,8 Theo lịch Phòng BGH, GV  
Tiếp tục trao đổi rút kinh nghiệm CCG, Bàn tay nặn bột. 7/10 BGH, GV  
Tổ chức trao đổi kinh nghiệm về tổ chức bán trú 8/10 CBGV, nhân viên toàn trường  
Mua bổ sung sách, tiếp tục tổ chức đọc sách thư viện 10/10 KT, thủ quỹ, nhân viên TV  
SH tổ chuyên môn 14,28/10 Toàn thể các tổ CM, VP  
Duyệt hồ sơ phổ cập   đ/c Nguyệt PHT  
Triển khai viết SKKN 21/10 đ/c Hiền PHT  
KTNB: Kiểm tra toàn diện, chuyên đề GV 5,6,8,9,12,13,22,23/10 Ban KTNB  
BDĐN: Giải TTT, Giải đề của Phòng 21/10 GVVH, GVĐT  
XDCSVC: Nâng cấp nhà VS, Nâng cấp sân tập,... Vào các ngày nghỉ đ/c Hiệp, đ/c Bắc, thợ  
NGLL: Tổ chức Tìm hiểu về “Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10” 19/10 TPT và GVCN cùng HS toàn trường  
Hoạt động thư viện: Giới thiệu các sách hay 2,09,16,23/10 GVCN, CB thư viện, HS  
Tháng 11      
Thực hiện chương trình tuần 9,10,11,12 Theo lịch Phòng BGH, GV  
KTNB: Kiểm tra chuyên đề, toàn diện GV. 1,2,10,24,25/11 Ban kiểm tra nội  
Tiếp tục tổ chức đọc sách thư viện Buổi 2 HS  
Thi GVG trường Từ 03-18/11 BGH, GV  
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 19,20/11 Toàn thể CBGV, HS  
SH tổ chuyên môn 09,23/11 Toàn thể các tổ CM, VP  
Xây dựng các hạng mục công trình, lao động cải tạo cảnh quan 5,12,26/11 Toàn thể CBGV, HS  
Tổng kết các phong trào thi đua dịp 20/11 19/11 BGH, Toàn thể GV, HS  
NGLL: Hướng dẫn HS làm báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 05/11 TPT + GVCN và
Khối 3-4-5
 
BDĐN: Giải TTT, Giải đề của Phòng 09/11 GVVH, GVĐT  
Hoạt động thư viện: Giới thiệu các sách hay 2,09,16,23/11 GVCN, CB thư viện, HS  
XDCSVC: Sửa điện, tôn tạo bồn hoa,… Vào các ngày nghỉ Thợ điện, HT, PHT, đ/c Hiệp, đ/c bắc, GVCN  
Tháng 12      
Thực hiện chương trình tuần 13,14,15,16,17 Theo lịch Phòng BGH, GV  
BDĐN: Giải TTT, Giải đề của Phòng… 7,21/12 Toàn thể các tổ CM, VP  
KTNB: Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên 1,2,5,6,15,16,26,27/12 Ban kiểm tra nội  
  Chuyên đề dạy thể nghiệm Mĩ thuật theo PP Đan Mạch 23/12 BGH, GVMT  
NGLL: Tổ chức tìm hiểu “Theo dòng lịch sử” 21/12 TPT + GVCN và
Khối 3-4-5
 
Hoạt động thư viện: Tổ chức ngày hội đọc sách 9,16,23,30/12 GVCN, CB thư viện, HS  
XDCSVC: Tôn tạo bồn hoa, cây cảnh Vào các ngày nghỉ HT, PHT, đ/c Hiệp, đ/c Bắc  
Tháng 1/2015      
Thực hiện chương trình tuần 18,19,20 Theo lịch Phòng BGH, GV  
 Kiểm tra định kì cuối kì I Theo lịch Phòng Toàn thể CBGV, HS  
SH tổ chuyên môn 11,25/1 Toàn thể các tổ CM, VP  
Sơ kết Kì 1, triển khai nhiệm vụ kì II Theo khung thời gian của Phòng Toàn thể CBGV, HS  
KTNB: Kiểm tra chuyên đề, toàn diện GV. 2,3,11,12,19,20,23,24/1 Ban KTNB  
HKPĐ cấp trường 07/1 Toàn thể CBGV, HS  
NGLL: Tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân” 18/1 TPT và GVCN cùng HS Toàn trường  
Hoạt động thư viện: Kiểm tra sổ tay bạn đọc 06/1 đ/c Mai Hương  
BDĐN: Giải TTT, Giải đề của Phòng 11/1 GVVH, GVĐT  
XDCSVC: Sửa chữa nâng cấp công trình VS, vườn rau Vào các ngày nghỉ đ/c Hiệp, hợp đồng thợ  
Nghỉ tết Nguyên đán, trực tết theo phân công 23/1-05/2 Toàn thể CBGV  
Tháng 2      
Nghỉ tết Nguyên đán, trực tết theo phân công 23/1-05/2 Toàn thể CBGV  
Dạy học sau tết 06/2 Toàn thể CBGV,NV,HS  
Trồng cây 06-08/2 Toàn thể CBGV,NV,HS  
Thực hiện chương trình tuần 21,22,23 Theo lịch Phòng BGH, GV  
KTNB: Kiểm tra chuyên đề, toàn diện GV 13,14,21,22,27,28/2 Ban kiểm tra nội  
SH tổ chuyên môn 15,22/2 Toàn thể các tổ CM, VP  
BDĐN: Giải TTT, Giải đề của Phòng 15/2 GVVH, GVĐT  
Tổ chức ngày hội “Công nhận các chuyên hiệu” 22/2 TPT + GVCN và
Khối 3-4-5
 
Hoạt động thư viện: Giới thiệu sách mới 22/2 GVCN, CB thư viện, HS  
XDCSVC: sửa điện,… Vào các ngày nghỉ đ/c Hiệp  
Tháng 3      
Thực hiện chương trình tuần 24,25,26,27 Theo lịch Phòng BGH, GV  
KTNB: Kiểm tra chuyên đề, toàn diện GV 6,7,15,16,28,29/3 Ban kiểm tra nội  
SH tổ chuyên môn 08,22/3 Toàn thể các tổ CM, VP  
NGLL: Tổ chức tìm hiểu “Biển đảo Việt Nam” 16/3 TPT + GVCN và
Khối 3-4-5
 
BDĐN: Giải TTT, Giải đề của Phòng 29/3 GVVH, GVĐT  
Hoạt động thư viện: Gới thiệu sách mới 10,17,24,31/3 GVCN, CB thư viện, HS  
XDCSVC: sửa điện,… Vào các ngày nghỉ đ/c Hiệp  
Tháng 4      
Thực hiện chương trình tuần 28,29,30,31,32 Theo lịch Phòng BGH, GV  
KTNB: Kiểm tra chuyên đề, toàn diện GV 5,6,10,11,19,20,24,25/4 Ban kiểm tra nội bộ  
SH tổ chuyên môn 05,19/4 Toàn thể các tổ CM, VP  
Đánh giá SKKN chọn nộp cấp huyện 19/4 HĐKH trường  
BDĐN: Giải TTT, Giải đề của Phòng 19/4 GVVH, GVĐT  
Tổ chức Câu lạc bộ “Tri thức cho em” 05/4 đ/c Bắc TPT Đội  
NGLL: Tổ chức vẽ tranh “Hòa bình và Hữu nghị” 26/4 TPT + GVCN và
Khối 3-4-5
 
Đánh giá phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực. 27/4 HĐ thi đua khen thưởng  
Hoàn thành các minh chứng viết báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng 28/4 Nhóm thu thập, Hiệu trưởng  
Hoạt động thư viện: Giới thiệu sách mới 7,14,21,28/4 GVCN, CB thư viện, HS  
XDCSVC: sửa điện,… Vào các ngày nghỉ đ/c Hiệp  
Tháng 5      
Thực hiện chương trình tuần 33,34,35 Theo lịch Phòng BGH, GV  
Kiểm tra định kì cuối kì II Theo lịch Phòng BGH, GV, HS  
SH tổ chuyên môn 3,17/5 Toàn thể các tổ CM, VP  
Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2017-2018 Theo lịch Phòng HT  
NGLL: Tổ chức kể chuyện về Bác Hồ 12/5 TPT và GVCN cùng HS Toàn trường  
KTNB: Kiểm tra toàn diện, chuyên đề GV 4,5,8,9,12,13/5 Ban KTNB  
BDĐN: Giải TTT, Giải đề
của Phòng
10/5 GVVH, GVĐT  
Hoạt động thư viện Theo TKB GVCN, CB thư viện, HS  
Tổ chức bàn giao chất lượng cuối năm Theo lịch Phòng BGH,GV  
Xét hoàn thành chương trình tiểu học Theo lịch Phòng BGH, GV lớp 5  
Xét lên lớp, bàn giao chất lượng 24/5 BGH, GV  
Tổ chức tổng kết năm học 30/5 CBGV, HS toàn trường  
Họp xét chuyển trường cho CBGV 31/5 CBGV, nhân viên toàn trường  
XDCSVC: sửa điện,… Vào các ngày nghỉ đ/c Hiệp  
 
V/ Tổ chức thực hiện:
1.     Đối với Hiệu trưởng:
         Chủ trì, chỉ đạo và phối kết hợp với Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch.
      Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch từng tháng, kì và năm học.
2.     Đối với Phó hiệu trưởng:
 Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch, tham mưu bổ sung thêm các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của trường, địa phương.
3.     Đối với tổ trưởng chuyên môn:
  Chỉ đạo tổ, GV, HS trong tổ mình phụ trách thực hiện nghiêm túc kế hoạch.
4.     Đối với giáo viên:
Nghiêm túc thực hiện kế hoạch, đóng góp thêm những giải pháp thực hiện tốt kế hoạch.
5.     Đối với các đoàn thể trong nhà trường:
 Phối kết hợp, tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên thực hiện tốt kế hoạch.
VI/ Kiến nghị đề xuất:
- Phòng GD&ĐT: Quan tâm chỉ đạo sâu sát giúp trường hoàn thành nhiệm vụ.
- UBND huyện bố trí đủ đội ngũ để giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ.
- Địa phương, phụ huynh xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện trường có điều kiện tốt phục vụ dạy học.
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- LĐ, chuyên viên Phòng GD-ĐT (Để phê duyệt);
- BGH (để chỉ đạo);
- Các TT CM,GV(để thực hiện);
- Các đoàn thể  (để phối hợp);
- Lưu: VT.                                                                                      Nguyễn Danh Tịnh
 
 
THẨM ĐỊNH CỦA CMTH             DUYỆT LÃNH ĐẠO PHÒNG